AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. ORTAKLIK YAPISI
ORTAĞIN ADI SOYADI PAY TUTARI PAY ORANI % PAY GRUPLARI
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU 30.000,00 0,07 A Grubu
Galip ÖZTÜRK 16.298.360,00 36,22 B Grubu
Diğer 28.671.640,00 63,71 B Grubu
Toplam 45.000.000,00 100,00